3 easy steps to create Outlook file (.oft)

3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการสร้างไฟล์ oft:
Copy --> Paste --> Save as --> oft
1. Copy
edm จาก เว็บเพจ
เปิดเว็บบราวเซอร์
 1. เข้า URL หน้าเว็บเพจ ที่สร้างเป็น edm
 2. Edit --> Select All หรือกด Ctrl+A
 3. Edit --> Copy หรือกด Ctrl+C
2. Paste
ลงใน email
เปิด MS Outlook
 1. New Mail Message หรือกด Ctrl+N
 2. คลิกบริเวณพื้นที่เขียนเมล กดปุ่ม Paste หรือ Ctrl+V
 3. พิมพ์ Subject ตามต้องการ
3. Save as
 1. คลิก Save as
 2. เลือก Save as type --> Outlook Template (*.oft)
 3. เลือก Location --> Desktop หรือที่อื่น
 4. กดปุ่ม Save

 

  จะมีไอคอนไฟล์ .oft ปรากฏบน desktop
     
 • โค้ด html ที่มีใช้งานทั้งหมดบนเว็บเพจ ไม่สามารถแสดงผลใน email ได้ครบถ้วน
 • เว็บเพจที่มี แฟลชอนิเมชัน ไม่สามารถนำมาทำ edm
 • เว็บเพจที่มี เอฟเฟค เทคนิคพิเศษเยอะๆ ก็ไม่สามารถแสดงผลใน email ได้ถูกต้อง
 • เว็บเพจที่เขียนโค้ดไม่ได้ตามมาตรฐาน email จะทำให้ edm แสดงผลผิดเพี้ยน
 • MS Outlook 2010 ไม่สามารถแสดงภาพ gif animation จะเห็นเป็นภาพนิ่ง
 • ควรทดลองส่งเข้าอีเมลตัวเองก่อน
edm คร่าวๆ มี 2 ประเภท
1. graphic ล้วน
คือ ทำให้เป็นไฟล์รูปภาพ ทั้งหน้า มีลักษณะเหมือนทำงานกราฟฟิคสิ่งพิมพ์
ไฟล์จะมีขนาดใหญ่, ตัวหนังสืออาจจะไม่คมชัดเท่าแบบ text, ผู้รับบางราย เปิดอ่านทางอีเมลไม่ได้, บางทีจะโดนย้ายไปเป็น spam mail, ใช้เวลาผลิตนาน และค่าใช้จ่ายสูง แต่ดีไซน์ จัดวางได้อิสระตามต้องการ ใช้ฟอนท์ได้มาก ทำสีพื้นไล่เฉดได้ ฯลฯ

2. text (+some graphic)
ลักษณะคือ จะใช้เม้าส์ select textได้ แล้วนำรูปภาพ เป็นชิ้นย่อยๆ มาตกแต่ง วางประกอบบ้าง
ตัวหนังสืออ่านง่าย แต่มีฟอนท์ไม่มากนัก, ไฟล์เล็ก, แก้ไขง่ายกว่า เร็วกว่า, ผู้รับสามารถอ่านข้อความได้แม้จะไม่เห็นรูป

มิติ หน้ากว้างของ edm ที่เหมาะสมคือ ประมาณ 600-800 pixel

this file URL: http://www.ciscothailand.com/oft/
Last update: 14 Jan 2011